LuatVietnam

blue-check Mua vé máy bay qua mạng có chịu thuế nhà thầu? English attachment

Công văn số 59940/CTHN-TTHT ngày 6/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài (4 trang)
Posted: 9/12/2022 2:36:00 PM | Latest updated: 14/12/2022 4:14:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5600 | Vietlaw: 591
LuatVietnam

Trường hợp Công ty mua vé máy bay trực tuyến của Hãng hàng không nước ngoài cho Giám đốc đi công tác, nếu Hãng hàng không nước ngoài xuất bán vé máy bay thông qua đại lý, văn phòng tại Việt Nam thì các đại lý, văn phòng này chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu (khoản 2 Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Tuy nhiên, nếu Hãng hàng không nước ngoài xuất bán vé điện tử trực tiếp cho Công ty (không thông qua đại lý, văn phòng tại Việt Nam) và Hãng nước ngoài không có đăng ký thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, 77, 78, 79 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 hoặc không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì Công ty phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu.

Tỷ lệ tính thuế đối với doanh thu bán vé máy bay của Hãng hàng không nước ngoài là 2% doanh thu chịu thuế TNDN (khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5600

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV59940_06122022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Doanh nghiệp nước ngoài được miễn thuế nhà thầu trong trường hợp nào?
blue-check Không phải nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã có MST tại Việt Nam English attachment
blue-check Không cần nộp thay thuế nhà thầu khi bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Miễn trích nộp thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng nền tảng của nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Mua vé máy bay qua mạng có chịu thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Thuê nước ngoài giao nhận hàng phải trích nộp 2% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu xây dựng có được tách giá trị vật tư, thiết bị để tính thuế riêng? English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế? English attachment
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm English attachment
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment