LuatVietnam

blue-check Không được ủy quyền khai thuế đối với thu nhập nhận từ nước ngoài English attachment

Công văn số 12771/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân (3 trang)
Posted: 24/3/2023 2:07:49 PM | Latest updated: 27/3/2023 10:10:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5666 | Vietlaw: 604
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , cá nhân cư trú có phát sinh tiền lương, tiền công từ nước ngoài phải trực tiếp khai nộp thuế đối với khoản thu nhập này.

Theo đó, trường hợp một cá nhân được Công ty mẹ ở nước ngoài bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc toàn thời gian và nhận lương trực tiếp từ Công ty mẹ thì người này phải trực tiếp kê khai, nộp thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5666

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu