LuatVietnam

blue-check Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu English attachment

Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu (35 trang)
Posted: 20/12/2022 7:20:56 AM | Latest updated: 26/12/2022 10:37:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5607 | Vietlaw: 592
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức (gồm cả tổ chức kinh tế).

So với quy định cũ, Thông tư này có điều chỉnh thời hạn bảo quản của một số hồ sơ, tài liệu, trong đó, thời hạn bảo quản các hồ sơ, tài liệu quan trọng được quy định như sau:

- Hồ sơ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức: vĩnh viễn

- Hồ sơ thực hiện dân chủ cơ sở: 20 năm

- Hồ sơ về việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, biệt phái, kỷ luật cán bộ, công viên chức, người lao động: 20 năm

- Hồ sơ về việc cho thôi việc, chuyển công tác của cán bộ, công viên chức, người lao động: 20 năm

- Hồ sơ gốc cán bộ, công viên chức, người lao động: 70 năm

- Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động: 20 năm

- Hồ sơ các vụ tai nạn lao động: vĩnh viễn (nếu nghiêm trọng); 20 năm (nếu không nghiêm trọng)

- Hồ sơ xây dựng, ban hành Quy chế nâng bậc lương: 20 năm

- Hồ sơ theo dõi thực hiện thang, bảng lương, chế độ phụ cấp: 20 năm

- Tài liệu về tổ chức, nhân sự của tổ chức Công đoàn: 20 năm

- Hồ sơ thu, chi công đoàn phí: 10 năm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNVstatus1 ngày 03/6/2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BNVstatus1 ngày 24/10/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5607

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT10_19122022BNV[E].pdf

Dòng thời gian

Hồ sơ - Thủ tục

blue-check [Dự thảo] Luật Lưu trữ 2024
blue-check Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu English attachment
blue-check Công ty luật có phải lập kho lưu trữ hồ sơ?
blue-check Miễn tiền chậm nộp thuế: không chấp nhận Biên bản xác định thiệt hại do doanh nghiệp tự lập
blue-check Từ 8/4/2014, Hải quan sẽ thu tiền chậm nộp bằng Biên lai thu tiền CTT11-HQ
blue-check Về cách ghi chức vụ của người ký trên văn bản hành chính
blue-check Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
blue-check Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai
blue-check Danh mục các văn bản của Bộ Xây dựng hết hiệu lực
blue-check 69 Văn bản của Bộ Tài chính được công bố hết hiệu lực
blue-check Công bố một số thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Hà Nội
blue-check Giải thích của TCHQ về áp dụng Công văn số 11818/BTC-TCHQ cho dự án có từ 500 lao động trở lên
blue-check Danh mục các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT hết hiệu lực
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự English attachment
blue-check Luật Lưu trữ 2011 English attachment
blue-check Cách tính định mức bảo quản, lưu trữ tài liệu nền giấy
blue-check Sửa đổi và bổ sung một số thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Hà Nội
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Sở Ngoại vụ TP. HCM
blue-check Thời hạn bảo quản các loại tài liệu