VietlawOnline

blue-check Regarding cases where foreign contractors are exempt from withholding tax

Official letter No. 14456/CTHN-TTHT dated March 24th, 2023 of the Department of Taxation of Ha Noi city regarding tax policies applicable to foreign contractors
Posted: 27/3/2023 12:47:47 PM | Latest updated: 28/3/2023 3:13:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5667 | Vietlaw: 605
VietlawOnline

The Department of Taxation of Ha Noi city notes that enterprises outside Vietnam earns incomes in Vietnam are only exempt from withholding tax when they belong to the cases regulated at Article 2 of Circular No. 103/2014/TT-BTC .

In contrast, if they do not belong to the cases regulated at Article 2 of Circular No. 103/2014/TT-BTC, they shall be subject to withholding tax.

Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định các trường hợp miễn thuế nhà thầu đối với doanh nghiệp nước ngoài gồm:
1. Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.
2. Cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam.
3. Có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.
4. Cung cấp các dịch vụ sau cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
- Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
- Xúc tiến đầu tư và thương mại;
- Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
- Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài; Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ bưu chính quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.
5. Sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.
Ms Phuong Thao (VietlawOnline.com)
Please tag VietlawOnline.com for reposting this article

Related documents

Penalty document

Unknown

Information

Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown
Published Vietlaw's Newsletter No. 605

Files attachment

enflag pdficon CV14456_24032023CTHN[VLO].pdf

Timeline

No data

Tax of Contractor

blue-check Issue relating to withholding tax
blue-check Regarding refund of overpaid withholding tax
blue-check Issues relating to withholding tax incurred by overseas service suppliers
blue-check Goods sale without accompanied services shall be exempt from withholding tax
blue-check Regarding cases where foreign contractors are exempt from withholding tax
blue-check Foreign contractors have to pay tax when they earn incomes generated in Vietnam
blue-check Regarding withholding tax upon buying goods, services of foreign suppliers
blue-check Issues relating to withholding tax
blue-check Regarding declaration of withholding tax upon buying services from foreign suppliers
blue-check Regarding withholding tax upon buying the right to use foreign platform
blue-check Issues relating to withholding tax upon buying air tickets online
blue-check Regarding withholding tax in relation to international transportation services
blue-check Regarding separation of value of supplies and equipment for tax calculation by construction contractors
blue-check It is exempt from withholding tax if the foreign party has made taxpayer registration in Vietnam
blue-check Regarding withholding tax on goods sale and purchases services provided via term contracts
blue-check Regarding withholding tax upon provision of technology – based utilities
blue-check It is exempt from paying withholding tax on behalf of foreign contractors if they have made taxpayer registration in Vietnam
blue-check Foreign contractors are required to pay 1% withholding tax upon liquidating assets in Vietnam
blue-check Regarding withholding tax upon selling shares in Vietnam
blue-check Regarding tax policy applicable to the case of leasing online advertising services on foreign websites