VietlawOnline

blue-check Những điều cần biết về giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài English attachment

Công văn số 897/ĐTNN-NN ngày 9/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất sử dụng bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân nước ngoài trong thủ tục hành chính (2 trang)
Posted: 20/12/2022 1:59:48 PM | Latest updated: 23/12/2022 4:10:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5606
LuatVietnam

Liên quan đến việc sử dụng bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài để đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) đã lưu ý nghiên cứu một số quy định sau đây:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư là bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy tờ xác nhận việc thành lập, hoạt động của tổ chức kinh tế (chẳng hạn: bản sao hợp lệ CMND, CCCD, Hộ chiếu còn hiệu lực (với cá nhân, riêng người Việt Nam có thể dùng số định danh); hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Quyết định thành lập (với tổ chức) (khoản 15 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ).

- "Bản sao hợp lệ" được hiểu là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia (khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ).

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 được hiểu là một trong các loại giấy tờ sau: CMND, CCCD, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (với cá nhân); Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (với tổ chức) (Điều 4 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14status2 ).

- Đối với thành viên, cổ đông công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự (Nghi định 01/2021/NĐ-CP ).

- "Hợp pháp hóa lãnh sự" là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam (khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2021/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5606

Files attachment

enflag wordicon CV897_09122022BKHDT[VLO-.docx

Timeline

No data

Foreign Investment

blue-check Regarding regulations on which determination of FDI enterprise eligible to conduct real estate trading is based
blue-check FDI enterprises are not allowed to perform the business activity of temporary import for re-export
blue-check FDI enterprises are not allowable to do temporary import for re–export
blue-check Regarding FDI enterprises’ performance of the business activity of temporary import for re-export
blue-check Regarding FDI enterprises’ performance of the business activity of temporary import for re-export
blue-check FDI enterprises are not allowed to sell imports without undergoing processing, working abroad
blue-check Regarding procedures for import, export on the spot by foreign traders
blue-check Regarding export operation of FDI enterprises
blue-check Regarding procedures for adjusting name of investor executing a project
blue-check Regarding conditions for extending license of a foreign construction company’s branch
blue-check FDI enterprises may import aircrafts as assets for their projects
blue-check How to register an account to use the investment supervision and assessment information system
blue-check Strategy for attraction of foreign investors for the period of 2021 - 2030
blue-check FDI enterprises are not allowed to import materials to sell them to a third country
blue-check How to distinguish import procedure codes applicable to FDI enterprises
blue-check Notes in relation to conditions and procedures for liquidation of duty-free goods of investment projects
blue-check Regarding orientation towards foreign investment attraction for the 2021 – 2030 period
blue-check Regarding foreign investor’s purchase of capital contributed in a real estate company in Vietnam
blue-check Regarding import duty refund for FDI enterprise’s goods sold to a third country
blue-check New regulation on inspection of FDI enterprises and projects from April 1st, 2022