LuatVietnam

stop-check Trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment

Quyết định số 576/QĐ-NHNNstatus1 ngày 31/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNNstatus2 ngày 30/12/2016 (2 trang)
Posted: 3/4/2023 7:08:22 AM | Latest updated: 19/6/2023 7:21:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671 | Vietlaw: 605
LuatVietnam

Kể từ ngày 3/4/2023, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm thêm 0,5%, từ 5% xuống còn 4,5%/năm. Riêng các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm từ 6% xuống còn 5,5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định số 314/QĐ-NHNNstatus1 ngày 14/3/2023.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 19/6/2023, thay thế bằng Quyết định số 1125/QĐ-NHNN ngày 16/6/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 3-Apr-2023
Hết hiệu lực 19-Jun-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671
Văn bản thay thế

follow 1125/QĐ-NHNN - Trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4% kể từ 19/6/2023 English attachment

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu