LuatVietnam

blue-check "Cáp thép" không được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 1665/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 12/5/2022 2:29:35 PM | Latest updated: 13/5/2022 8:49:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5450
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP, kim loại thuộc danh mục hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/2/2022.

Theo đó, mặt hàng "Cáp thép" sẽ không được giảm thuế GTGT từ 10 xuống còn 8%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5450
Tệp đính kèm
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 27-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sắt thép