LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Điều lệ Công đoàn (sửa đổi)

Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 3/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn các cấp (57 trang)
Posted: 18/4/2023 2:37:46 PM | Latest updated: 19/4/2023 2:42:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5683
LuatVietnam

Hướng dẫn này công bố Dự thảo 3 - Điều lệ Công đoàn (sửa đổi) và các nội dung, phương thức lấy ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đoàn viên các cấp.

Theo đó, về cơ cấu, Dự thảo 3 - Điều lệ Công đoàn (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên các Chương và tên các Chương. Tuy nhiên, sửa đổi, bổ sung 13 Điều của Điều lệ hiện hành, trong đó: 03 Điều bổ sung mới (Điều 6, Điều 8, Điều 18)1; 09 Điều được nghiên cứu biên tập lại; tách Điều 13 thành 02 Điều; bỏ 03 Điều trong Điều lệ hiện hành và bỏ 3 Mục trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ.

Về nội dung, Dự thảo Điều lệ Công đoàn (sửa đổi) điều chỉnh khá nhiều quy định liên quan đến điều kiện kết nạp đoàn viên; quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; thủ tục gia nhập công đoàn; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn; tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp; thủ tục thành lập, giải thể công đoàn cơ sở;...

Trong đó, đối tượng được kết nạp vào công đoàn cơ bản không thay đổi, vẫn chưa cho kết nạp đối với người lao động nước ngoài, tuy nhiên sẽ xem xét bổ sung kết nạp đối với lao động khoán, lái xe công nghệ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5683

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Tiêu chí bình chọn chủ doanh nghiệp tại TP. HCM được Liên đoàn Lao động tuyên dương năm 2023
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
blue-check Chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của công đoàn tại TP. HCM
blue-check [Dự thảo] Điều lệ Công đoàn (sửa đổi)
blue-check Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check 100% doanh nghiệp tại Tp. HCM có từ 25 lao động trở lên sẽ phải lập công đoàn cơ sở
blue-check Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của công đoàn
blue-check Những việc cần làm của công đoàn nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động
blue-check Từ 1/1/2023, chế độ phụ cấp công đoàn được áp dụng theo quy định mới
blue-check Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội điểm cho công đoàn tại TP. HCM
blue-check Chế độ phụ cấp dành cho cán bộ công đoàn từ 1/1/2023
blue-check Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm công đoàn các cấp
blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức