LuatVietnam

blue-check [Dự thảo] Nghị định về đăng ký hộ kinh doanh

Dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh (82 trang)
Posted: 12/9/2023 2:31:32 PM | Latest updated: 14/9/2023 4:12:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5784
LuatVietnam

Theo Dự thảo này, Nghị định về hộ kinh doanh sẽ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hoạt động của hộ kinh doanh.

Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm: đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh, đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký tạm ngừng, đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.

Đáng chú ý, đối với quyền thành lập hộ kinh doanh, Dự thảo đã đưa ra 02 phương án để lấy ý kiến rộng rãi, cụ thể: (1) Giữ nguyên quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, đối tượng thành lập hộ kinh doanh là cá nhân và thành viên hộ gia đình; (2) Đối tượng thành lập hộ kinh doanh chỉ là cá nhân.

Ngoài ra, về các trường hợp miễn đăng ký hộ kinh doanh, Dự thảo cũng đưa ra 02 phương án để lấy ý kiến rộng rãi, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; (2) Bỏ khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và sửa các quy định có liên quan để làm rõ quyền thành lập và nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

Nếu chọn phương án (1) thì các trường hợp được miễn đăng ký hộ kinh doanh theo Dự thảo sẽ bao gồm:

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

- Buôn bán hàng rong;

- Buôn bán vặt (mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định);

- Bán quà vặt (bán quà bánh, đồ ăn, nước uống có hoặc không có địa điểm cố định);

- Buôn chuyến (mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ);

- Các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định);

- Kinh doanh thời vụ;

- Làm dịch vụ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5784

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu