LuatVietnam

blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục đăng ký đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, thực tập

Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội (14 trang)
Posted: 13/4/2022 7:34:05 AM | Latest updated: 14/4/2022 12:00:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5433
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục về thành lập Hội đồng trường và đăng ký hợp đồng đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, thực tập, áp dụng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 08 lĩnh vực Lao động, Tiền lương và Quan hệ lao động Phần I.A; số 40, 41, 42 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III.A; số 82 lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước Phần VII.A tại Phụ lục 2; Số 05, 06 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Phần III.B tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBNDstatus2 ngày 23/11/2018; Thủ tục số 10 Mục I Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục I; số 01 mục I lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6229/QĐ-UBNDstatus2 ngày 07/11/2019; Thủ tục số 26, 28, 29, 30 Phần IV.B lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5433

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất khẩu lao động

blue-check Lao động xuất khẩu sang Đài Loan từ 10/8/2022 phải lập Bản cam kết theo mẫu mới
blue-check Người đi lao động Hàn Quốc được vay 100 triệu đồng để ký quỹ
blue-check [Hà Nội] Thay mới thủ tục đăng ký đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, thực tập
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động tại TP. HCM
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký xuất khẩu lao động
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép dịch vụ xuất khẩu lao động
blue-check Quy định mới về xuất khẩu lao động English attachment
blue-check Quy trình cấp phép xuất khẩu lao động trực tuyến kể từ 1/2/2022
blue-check Điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép dịch vụ xuất khẩu lao động
blue-check Luật mới về việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc English attachment
blue-check Điều chỉnh nơi nộp hồ sơ xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 để xuất khẩu lao động
blue-check Thông báo tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
blue-check Tạm dừng tiếp nhận và đưa lao động ra nước ngoài đến hết 30/4/2020
blue-check Năm 2020, mức ký quỹ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc vẫn là 100 triệu English attachment
blue-check Phí xuất khẩu lao động được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Sửa đổi thủ tục đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp XKLĐ
blue-check Công ty dịch vụ việc làm có được xuất khẩu lao động? English attachment
blue-check Dạy ngoại ngữ được miễn thuế GTGT
blue-check Hướng dẫn ký Thỏa thuận về xuất khẩu lao động thời vụ sang Hàn Quốc
blue-check Đào tạo tay nghề cho người xuất khẩu lao động được miễn nộp thuế GTGT