LuatVietnam

blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội (8 trang)
Posted: 8/6/2022 9:58:33 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:54:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội, bao gồm:

- Quỹ đất được sử dụng để đấu giá;

- Điều kiện về thửa đất được đưa ra đấu giá;

- Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- Lập và phê duyệt phương án đấu giá;

- Niêm yết việc đấu giá, công khai việc đấu giá, cách thức đăng ký tham gia;

- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trúng đấu giá;

...

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý của Quyết định này là yêu cầu đơn vị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền
blue-check Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM năm 2022 (để tính bồi thường, tái định cư)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai
blue-check Chương trình phát triển nhà ở tại Hà Nội giai đoạn 2021-2030
blue-check Quy trình xác thực và giải quyết đăng ký biến động đất đai trên Cổng dịch vụ công
blue-check Những quy định cần tuân thủ khi tính toán chỉ tiêu dân số trong các dự án nhà ở
blue-check Định hướng sửa đổi pháp luật đất đai đến 2030 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Sổ hồng, Sổ đỏ tại Hà Nội
blue-check [Tp. HCM] Sửa đổi địa bàn áp dụng mức hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm 6 triệu đồng/tháng
blue-check Có được cho thuê lại nhà ở đang thuê của nhà nước?
blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm
blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát lại hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương
blue-check Nghiêm cấm phân lô, bán nền đất đồi núi
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường thanh tra hoạt động đấu giá đất đai