LuatVietnam

blue-check [Hà Nội] Từ 13/6/2022, tham gia đấu giá đất phải đặt cọc ít nhất 20% giá khởi điểm

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội (8 trang)
Posted: 8/6/2022 9:58:33 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:54:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội, bao gồm:

- Quỹ đất được sử dụng để đấu giá;

- Điều kiện về thửa đất được đưa ra đấu giá;

- Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- Lập và phê duyệt phương án đấu giá;

- Niêm yết việc đấu giá, công khai việc đấu giá, cách thức đăng ký tham gia;

- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trúng đấu giá;

...

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý của Quyết định này là yêu cầu đơn vị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 13-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất