LuatVietnam

"Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 20/5/2022 | Đăng tải: LVN.5460

hoi Công ty Song Nguyễn Lâm
Công ty chúng tôi có nhập khẩu Hương liệu (phụ gia thực phẩm) có thành phần cấu tạo là: hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương và các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hóa,…(áp mã HS 33021090)
Theo Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP, nhóm mã HS 3302 có trong cột 10 và phần mô tả Tên sản phẩm ở cột 8 là “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật”.
Câu hỏi thắc mắc của chúng tôi:
Hai trường hợp liệt kê bên dưới, có được xem là “Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật” và áp dụng mức thuế GTGT 10% theo Phụ lục I Nghị định 15/2022/NĐ-CP hay không?
+ Trường hợp 1: Tất cả hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương trong thành phần cấu tạo sản phẩm đều là chất thơm từ tinh dầu thực vật, và kết hợp với các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hóa....
+ Trường hợp 2: Trong thành phần cấu tạo sản phẩm có ít nhất 01 thành phần là chất thơm từ tinh dầu thực vật, và kết hợp với các thành phần khác như dung môi, phụ gia thực phẩm chất ổn định, chất chống oxy hóa,…
Kính mong Cục Hải quan TP. HCM hướng dẫn cho doanh nghiệp biết để thực hiện cho đúng với tinh thần của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

luat Cục Hải quan TP. HCM:

Theo Phụ lục I – Nghị định 15/2022/NĐ-CP có tên sản phẩm được nêu ở cột 8 “ Hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật” và nêu ở cột 9 “Dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp, sản xuất đồ uống”. Mã HS nêu tại cột 10 là 3302.

Căn cứ Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, hướng dẫn tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022 và công văn số 642/TCHQ-TXNK ngày 25/02/2022 của Tổng cục Hải quan, đối chiếu với trường hợp của công ty nêu trên thì:

Mặt hàng NK thuộc 02 trường hợp của Công ty có tên sản phẩm là “ Hương liệu (phụ gia thực phẩm) có thành phần cấu tạo là: Hỗn hợp tinh dầu/chất thơm/chất tạo hương và các thành phần khác như dung môi, chất ổn định, chất chống oxy hoá,...”, mã HS: 3302.10.90 thuộc Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế suất GTGT 10%.

Công ty lưu ý khai báo định danh hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam, quy định về phân loại hàng hoá và các văn bản hướng dẫn liên quan, Biểu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty cung cấp hồ sơ cụ thể với Chi cục nơi đăng kí tờ khai hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.

Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng
otvet Dịch vụ hoàn thiện công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Điện sinh hoạt vẫn phải chịu thuế GTGT 10%
otvet Mặt hàng màu caramel có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Màu thực phẩm" có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet "Máy lọc không khí" có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet "Hương liệu thực phẩm" không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ gia công đóng gói có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Dịch vụ thực hiện trước ngày 1/2/2022 không được giảm thuế GTGT
otvet Phế liệu kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Hương liệu thực phẩm không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gia công kim loại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Hàng hóa hưởng thuế GTGT 8% bắt buộc phải lập riêng hóa đơn
otvet Chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định riêng giữa nguyên liệu và thành phẩm
otvet Dịch vụ hỗ trợ vận tải được giảm 30% thuế GTGT trong 2 tháng cuối năm 2021