LuatVietnam

blue-check "Môi giới hàng hóa" không được áp dụng thuế suất GTGT 8%

Công văn số 62874/CTHN-TTHT ngày 28/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 30/8/2023 3:15:59 PM | Latest updated: 30/8/2023 5:22:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, dịch vụ môi giới hàng hóa (mã ngành cấp 7: 6612002) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, vì vậy không được áp dụng thuế suất GTGT 8% kể từ ngày 1/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 27-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu