LuatVietnam

blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?

Công văn số 120/CTVN ngày 7/6/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc nhập khẩu nhung hươu từ New Zealand (2 trang)
Posted: 20/6/2022 8:10:53 AM | Latest updated: 22/6/2022 9:42:39 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên quan đến mặt hàng "nhung hươu", Cơ quan quản lý Cites Việt Nam cho rằng cần phải xác định lô hàng đã được chế biến hay chưa.

Trường hợp lô hàng "nhung hươu" là sản phẩm không cần chế biến thêm, đã được đóng gói, dán nhãn để sử dụng ngay hoặc phục vụ cho bán lẻ hoặc được tiêu thụ trên thị trường thì được coi là sản phẩm hoàn chỉnh và không bị dừng nhập khẩu theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu