LuatVietnam

blue-check 03 hình thức lựa chọn chủ dự án nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở English attachment

Công văn số 1184/BXD-QLN ngày 8/4/2022 của Bộ Xây dựng về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư và việc giao đất đối với dự án phát triển nhà ở thương mại (2 trang)
Posted: 19/4/2022 10:59:24 AM | Latest updated: 22/4/2022 9:25:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5435 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Giai đoạn trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực (1/1/2021), việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được thực hiện theo khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở 2014, bao gồm 3 hình thức:

(1) đấu giá quyền sử dụng đất;

(2) đấu thầu dự án có sử dụng đất;

(3) chỉ định chủ đầu tư.

Tại Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CPstatus2 cũng đã có quy định cụ thể việc áp dụng 3 hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nêu trên.

Trong đó, lưu ý, đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và có nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện đăng ký tham gia thì sẽ áp dụng hình thức đấu thều để lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp chỉ có duy nhất một nhà đầu tư đủ điều kiện thì áp dụng chỉ định thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5435

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1184-08042022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại English attachment
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại