LuatVietnam

blue-check 15 thủ tục mới về giao đất, cho thuê đất tại Tp. HCM

Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 6/12/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (21 trang)
Posted: 12/12/2022 12:45:23 PM | Latest updated: 12/12/2022 1:22:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5599
LuatVietnam

Các thủ tục được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này gồm:

1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá đối với dự án phải trình cơ quan thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

3. Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá đối với dự án không phải trình cơ quan thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

4. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài.

7. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng đã ban hành trước 1/7/2004.

8. Chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

9. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo.

10. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng

11. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

12. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

13. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

14. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá.

15. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự A.I.1, A.I.2 ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 02/5/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5599

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới
blue-check 15 thủ tục mới về giao đất, cho thuê đất tại Tp. HCM
blue-check Quy trình thẩm định nhu cầu giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư (tại TP. HCM)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Dự án nhà ở không được bán quá 10% số căn cho nước ngoài English attachment
blue-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi một số quy định về định giá đất, tác động thời tiết và dự án phát triển sạch theo Nghị định thư Kyoto English attachment
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment
blue-check Từ 30/9/2022, UBND các quận/huyện tại Hà Nội được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử phạt các sai phạm về đất đai
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền