LuatVietnam

blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ (4 trang)
Posted: 13/12/2022 8:00:34 AM | Latest updated: 13/12/2022 10:49:14 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 41/1998/QĐ-TTgstatus1 ngày 20/02/1998 về phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

2. Quyết định số 239/1999/QĐ-TTgstatus1 ngày 28/12/1999 sửa đổi Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

3. Quyết định số 08/2000/QĐ-TTgstatus1 ngày 17/01/2000 về miễn, giảm thuế TNDN đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

4. Quyết định số 139/2000/QĐ-TTgstatus1 ngày 04/12/2000 ban hành Quy chế về Lãnh sự danh sự của nước ngoài tại Việt Nam.

5. Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa IX về giáo dục và đào tạo.

6. Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg ngày 19/11/2003 về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng CAND.

7. Quyết định số 73/2005/QĐ-TTgstatus1 ngày 06/4/2005 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 về giáo dục.

8. Quyết định số 289/2005/QĐ-TTgstatus1 ngày 08/11/2005 về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND chuyên ngành.

9. Quyết định số 334/2005/QĐ-TTgstatus1 ngày 15/12/2005 về Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ".

10. Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2010.

11. Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 về điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh người dân tộc thiểu số.

12. Quyết định số 238/2006/QĐ-TTgstatus1 ngày 24/10/2006 ban hành Quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông.

13. Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

14. Quyết định số 51/2007/QĐ-TTgstatus1 ngày 12/4/2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến 2010.

15. Quyết định số 56/2007/QĐ-TTgstatus1 ngày 03/5/2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến 2010.

16. Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm đất nước.

17. Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến 2010.

18. Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

19. Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.

20. Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến 2010.

21. Quyết định số 50/2009/QĐ-TTgstatus1 ngày 03/4/2009 ban hành Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam.

22. Quyết định số 62/2009/QĐ-TTgstatus1 ngày 20/4/2009 về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

23. Quyết định số 67/2010/QĐ-TTgstatus1 ngày 29/10/2010 sửa đổi Quyết định số 167/2008/QĐ-TTgstatus1 về chính sách hỗ hộ nghèo về nhà ở.

24. Quyết định số 59/2015/QĐ-TTgstatus1 ngày 19/11/2015 ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

25. Quyết định số 27/2019/QĐ-TTgstatus1 ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến 2020.

26. Chỉ thị số 35/2004/CT-TTgstatus1 ngày 22/10/2004 về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài.

27. Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 về tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

28. Chỉ thị số 15/2008/CT-TTgstatus1 ngày 02/5/2008 về tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam.

29. Chỉ thị số 24/2008/CT-TTgstatus1 ngày 08/8/2008 về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.

30. Chỉ thị số 32/2008/CT-TTgstatus1 ngày 11/11/2008 về tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi Luật phòng, chống ma túy.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Quản lý Nhà nước

blue-check Thảo luận của Chính phủ về các dự án sửa đổi Luật CCCD, CAND, Luật tổ chức tín dụng
light-check Tổ chức KH&CN công lập tự chủ tài chính phải thành lập Hội đồng quản lý
light-check Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2023
blue-check Từ 1/12/2022, Bộ Công thương được giao quyền quản lý lĩnh vực logistics
blue-check 30 văn bản do Thủ tướng ban hành được công bố bãi bỏ
blue-check Danh mục và thời hạn trình ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới thông qua
blue-check Nội quy mới về kỳ họp Quốc hội
light-check Luật Phòng chống rửa tiền 2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu tài sản công trên phần mềm mới
blue-check Về yêu cầu cung cấp thông tin đăng tải trên Trang điện tử về tài sản công
blue-check Danh sách các tài khoản thu NSNN tại Ngân hàng thương mại
blue-check Quyền hạn mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư English attachment
blue-check Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực công thương
blue-check Về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022
blue-check Các giải pháp chủ yếu của TP. HCM để hạn chế thất thoát tài sản công
blue-check Các đơn vị không khắc phục sai phạm trong thu chi NSNN năm 2020 sẽ bị dừng cấp ngân sách
blue-check Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý các công ty đòi nợ trên địa bàn TP. HCM
blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment