LuatVietnam

blue-check 98 thủ tục mới trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Tp. Hà Nội

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội (92 trang)
Posted: 24/5/2023 10:23:55 AM | Latest updated: 24/5/2023 11:29:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5705
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 98 thủ tục mới sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Hà Nội, bao gồm: cấp giấy phép phân loại phim; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật; cấp giấy phép tổ chức triển lãm; cấp phép tổ chức cuộc thi; cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, karaoke; cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm; cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử; cấp phép kinh doanh hoạt động thể thao;...

Nội dung cụ thể xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 867/QĐ-UBNDstatus1 ngày 9/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5705

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Văn hóa - Thể thao

blue-check 98 thủ tục mới trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Tp. Hà Nội
blue-check 11 thủ tục mới về cấp phép tổ chức triển lãm và sao chép tác phẩm tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn phân loại, dán nhãn độ tuổi cho phim English attachment
blue-check Các cơ sở kinh doanh karaoke tại Hà Nội sẽ được cấp phép hoạt động trở lại
blue-check Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim tại TP. HCM (áp dụng từ 30/3/2023)
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm phi mậu dịch tại TP. HCM (từ 30/3/2023)
blue-check Danh mục các TTHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được giải quyết trực tuyến toàn trình
blue-check Thay mới 21 thủ tục về cấp phép triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội tại Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Hà Nội
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép phân loại phim, dịch vụ quay phim và tổ chức liên hoan phim
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường (tại TP. HCM)
blue-check Quy định chi tiết Luật Điện ảnh 2022 English attachment
blue-check Quy định mới về Hội đồng thẩm định kịch bản phim (sử dụng NSNN)
blue-check Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em English attachment
blue-check Thay mới các mẫu đơn, giấy phép trong hoạt động điện ảnh
blue-check Thay mới Quy trình cấp phép nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình biểu diễn nghệ thuật
blue-check Sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu phim English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tổ chức các cuộc thi, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP. HCM
blue-check Đã có Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
blue-check Danh mục TTHC về văn hóa, thể thao, du lịch được ưu tiên thực hiện trực tuyến năm 2022