LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý English attachment

Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (3 trang)
Posted: 15/12/2022 2:21:20 PM | Latest updated: 2/1/2023 2:10:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5603 | Vietlaw: 592
LuatVietnam

Sở KH&CN TP. Hà Nội đã công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính sau đây trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường (trong ngoặc là căn cứ quy định việc bãi bỏ):

1. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành (Nghị định 74/2018/NĐ-CPstatus2 ).

2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN (Thông tư 06/2020/TT-BKHCN ).

3. Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu (Nghị định 13/2022/NĐ-CP ).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 06 Phụ lục tại Quyết định số 2930/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/6/2019; số 01 Phụ lục 1 tại Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 28/8/2019; số 03 Phụ lục tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5603

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD4944_09122022UBNDHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

blue-check Danh mục 11 nhóm hàng hóa nhóm 2 thuộc diện quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ
light-check Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt
blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu do Bộ KH&CN quản lý English attachment
blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM