LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án ODA tại TP. HCM

Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 của UBND TP. HCM về việc bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (3 trang)
Posted: 28/2/2023 10:05:54 AM | Latest updated: 13/3/2023 10:13:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5657
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ 03 thủ tục về thực hiện dự án ODA tại TP. HCM được hướng dẫn tại Quyết định số 10/QĐ-UBNDstatus2 ngày 05/01/2022, gồm:

1. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

3. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.l.1, B.I.1, B.I.2 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBNDstatus2 ngày 05/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5657

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Bãi bỏ 03 thủ tục về thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án ODA tại TP. HCM
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn viện trợ English attachment
blue-check Nhà thầu phụ không được hoàn thuế GTGT của dự án ODA English attachment
blue-check Chi phí nằm ngoài Văn kiện Dự án ODA không được hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Tư vấn cho dự án ODA vẫn phải nộp thuế
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment