LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND TP. HCM về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2 trang)
Posted: 31/3/2023 8:09:08 AM | Latest updated: 31/3/2023 12:22:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5669
LuatVietnam

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây của UBND TP. HCM:

1. Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận.

2. Quyết định số 44/2005/QĐ-UBstatus1 ngày 16/3/2005 quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phô được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời.

3. Quyết định số 162/2005/QĐ-UBNDstatus1 ngày 26/8/2005 quy định trình tự thủ tục cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

4. Quyết định số 31/2005/QĐ-UBstatus1 ngày 17/02/2005 về Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mô gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5669

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Bảo vệ môi trường

light-check Sửa đổi điều kiện và định mức hỗ trợ từ NSNN cho dự án, đề án bảo vệ môi trường
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Thủ tục khai thác thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường (áp dụng từ 12/5/2023)
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment