LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội

Quyết định số 5000/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội (4 trang)
Posted: 19/12/2022 9:53:26 AM | Latest updated: 20/12/2022 4:15:15 PM (GMT+7)
LuatVietnam

08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội sẽ được bãi bỏ kể từ ngày 13/12/2022, bao gồm:

1. Xuất cảnh để thực hiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

2. Xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, chữa bệnh, du lịch,...) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị của Hà Nội

3. Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

4. Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội

5. Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

6. Cấp mới, gia hạn, bổ sung sửa đổi Giấy phép của Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

7. Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng

8. Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 02, 05, 06, 07, 08, 09 tại Phần I Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ Hà Nội kèm theo Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04/10/2017; Thủ tục số 01, 03 Phần I tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 5089/QĐ-UBNDstatus2 ngày 12/11/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính

blue-check Danh mục TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Bộ Tài chính
blue-check Gỡ bỏ quy định về nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho hàng loạt thủ tục hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ 08 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ TP. Hà Nội
blue-check Danh mục mới về TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa Bộ Giao thông vận tải
blue-check Phê duyệt các phương án ủy quyền giải quyết TTHC tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh và TTHC
blue-check Đề án xây dựng Mô hình mới về Bộ phận một cửa của TP. Hà Nội
blue-check Thay mới 22 thủ tục trong lĩnh vực thủy lợi, du lịch, công bố hợp quy tại Hà Nội
blue-check Các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính đến 2025 English attachment
blue-check Bộ chỉ tiêu đo lường chất lượng dịch vụ công trực tuyến
blue-check Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành Thuế
blue-check 31 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, vận tải đường thủy và hàng hải tại TP. HCM
blue-check Các chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục trực tuyến của ngành Thuế
blue-check Từ 1/8/2022, sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình cấp phép tổ chức lễ hội, kinh doanh du lịch, đăng ký quyền tác giả và phổ biến phim
blue-check Danh mục 43 thủ tục được nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng
blue-check Quy trình mới về tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính (tại TP. HCM)
blue-check Quy định mới về thiết lập Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành, địa phương English attachment
blue-check Bộ chỉ số đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT