LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt

Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCTstatus2 ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (2 trang)
Posted: 3/1/2023 9:17:47 AM | Latest updated: 3/1/2023 2:44:56 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCTstatus2 liên quan đến quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt (trong đó có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) và số lượng hợp đồng đăng ký mua điện sinh hoạt tại một địa điểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ