LuatVietnam

blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh

Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (2 trang)
Posted: 5/1/2023 2:44:51 PM | Latest updated: 6/1/2023 8:52:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Thông tư bãi bỏ nội dung "sổ hộ khẩu, sổ tạm trú" nêu tại khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư 04/2020/TT-BTPstatus2 quy định về những giấy tờ cần thiết để đăng ký, đăng ký lại khai sinh.

Ngoài ra, Thông tư này cũng bãi bỏ một số nội dung "sổ hộ khẩu", "nghề nghiệp", "dân tộc"... nêu tại các mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý ban hành kèm Thông tư 08/2017/TT-BTPstatus2 và Thông tư 12/2018/TT-BTPstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
light-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Các hình thức cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội