LuatVietnam

Bán điện mặt trời có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 15/6/2022 | Đăng tải: LVN.5474

hoi Đặng Thị Ngọc Chiến (Đồng Nai)
Theo tôi tham khảo, Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có nội dung: "Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022".
Đối với điện mặt trời, các công ty điện lực mua vào của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có vận dụng quy định trên không, hay chỉ có điện phân phối bán ra?
Nếu theo hợp đồng mua bán điện, sản lượng điện chốt chỉ số ngày 31/12/2021 sẽ phát hành hóa đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày chốt chỉ số. Như vậy, hóa đơn sẽ phát hành sang tháng 1/2022, theo hướng dẫn trên phải áp dụng thuế suất 10% hay vẫn được giảm xuống 8%?

luat Cục Thuế tỉnh Đồng Nai:

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Tại Điều 1 quy định giảm thuế GTGT:

"1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại…

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

2. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

... 3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi "8%"; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT".

- Tại Khoản 1, Điều 3 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

"1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp bà Chiến có phát sinh hoạt động bán điện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10% và không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục I, II & III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì được giảm thuế GTGT kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định Khoản 1, Điều 1 và Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ.

Nếu bà phát sinh hoạt động bán điện trước ngày 1/2/2022 (sản lượng điện chốt chỉ số ngày 31/12/2021) thì không thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo để bà biết và thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Điện lực - Năng lượng

otvet Các trường hợp được cấp, đổi thẻ an toàn điện
otvet Tiêu chí xác định hệ thống điện mặt trời mái nhà
otvet Bán điện mặt trời có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Thiết kế dự án điện mặt trời phải có giấy phép hoạt động điện lực
otvet Công trình năng lượng có phải lập nhiệm vụ thiết kế?
otvet Doanh nghiệp nào được giảm tiền điện mùa dịch?
otvet Thiết bị điện nhập khẩu đơn lẻ có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng?
otvet Tự nguyện dãn nhãn năng lượng lên sản phẩm có cần đăng ký Bộ Công Thương?
otvet Có được gia hạn thời gian nộp kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng?
otvet Chủ nhà trọ có được tự ý định giá điện?
otvet Nhập khẩu "máy tính" phải công bố hợp quy và dán nhãn năng lượng
otvet Thi công công trình điện có cần xin giấy phép điện lực?
otvet Giám sát công trình điện có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí nghiệm thu công trình điện có được đưa vào giá gói thầu?
otvet Phạt từ 7 - 10 triệu nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định
otvet Nhập khẩu nồi hơi công nghiệp phải kiểm định hiệu suất
otvet Motor đã qua sử dụng có bị cấm nhập khẩu?
otvet Nhập khẩu máy giặt mới 100% được miễn giấy phép
otvet Có được kinh doanh TN-TX máy phát điện?
otvet Tủ đông lạnh phải dán nhãn năng lượng, kể cả tiêu dùng nội bộ