LuatVietnam

blue-check Bán lại hàng mẫu có nguồn gốc nhập khẩu phải truy nộp thuế GTGT

Công văn số 64877/CTHN-TTHT ngày 7/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (2 trang)
Posted: 8/9/2023 7:24:01 AM | Latest updated: 8/9/2023 11:41:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty nhập khẩu hàng mẫu thuộc diện không chịu thuế GTGT nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng (bán cho khách hàng) thì phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Đối với tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu