LuatVietnam

blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị

Công văn số 1316/BXD-QLN ngày 19/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (2 trang)
Posted: 22/4/2022 7:46:49 AM | Latest updated: 22/4/2022 12:09:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5438
LuatVietnam

Theo Quy chế quản lý nhà chung cư ban hành tại Thông tư 02/2016/TT-BXDstatus2 , kinh phí quản lý nhà chung cư và thù lao của Ban quản trị chung cư đều do Ban quản lý thu từ các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư, tuy nhiên đây là 02 khoản riêng biệt.

Trong đó, "kinh phí quản lý nhà chung cư" do Ban quản lý chung cư sử dụng để thực hiện các công việc như: bảo dưỡng hệ thống thiết bị, phòng cháy chữa cháy, thuê bảo vệ, thuê dịch vụ vệ sinh, thu gom rác,...

Tuy nhiên, "thù lao của Ban quản trị" là khoản kinh phí dùng để chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị, Ban quản lý chung cư không được quyền sử dụng khoản tiền này.

Trường hợp có tranh chấp giữa Ban quản lý và Ban quản trị chung cư về các khoản thu thì sẽ căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê dịch vụ quản lý nhà chung cư để giải quyết.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5438

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Chuyển nhượng BĐS, được trừ giá đất khi tính thuế GTGT
blue-check Không nên mua đất hỗn hợp để thực hiện dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều quy định về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các công ty môi giới không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu giao dịch BĐS English attachment
blue-check Các quy định cần biết khi doanh nghiệp FDI kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại