LuatVietnam

Bản sao của Giấy khai sinh bản sao có được chấp nhận?

Cập nhật 29/7/2023 | Đăng tải: LVN.5758

hoi Nguyễn Hằng, TP.HCM
Con tôi năm nay 10 tuổi, cháu chuẩn bị từ TP.HCM đi máy bay ra Hà Nội để thăm ông bà. Giấy khai sinh bản chính của bé hiện tại bị thất lạc chỉ còn bản sao.
Cho tôi hỏi, trẻ em dưới 14 tuổi có thể dùng giấy khai sinh bản sao được sao y chứng thực khi xuất trình đi máy bay được không?

luat Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn luật sư TP.HCM:

Thông tư 41/2020 của Bộ Giao thông và Vận tải ban hành (sửa đổi bổ sung cho Thông tư 13/2019) có quy định liên quan đến những thông tin cá nhân bắt buộc khi mua vé máy bay, giấy tờ nhân thân, vé, thẻ lên máy bay.

Theo đó, đối với trường hợp hành khách chưa đủ 14 tuổi không có hộ chiếu riêng hoặc kèm hộ chiếu của cha mẹ khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa thì phải xuất trình một trong các loại giấy tờ như Giấy khai sinh; trường hợp dưới một tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 77 Luật Công chứng 2014, Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

Như vậy, pháp luật không cho phép chứng thực bản sao từ giấy khai sinh bản sao.

Do đó, việc sử dụng giấy khai sinh khi đi máy bay chỉ có thể hợp lệ đối với trường hợp dùng giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao (là bản sao trích lục có dấu mộc đỏ của nơi cấp cùng với bản chính).

Xem thêm