LuatVietnam

blue-check Bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập phải khai báo với hải quan

Công văn số 1234/HQTPHCM-GSQL ngày 7/6/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc thanh lý vỏ container rỗng (2 trang)
Posted: 13/6/2022 7:46:45 AM | Latest updated: 22/6/2022 3:42:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5475
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp bán thanh lý vỏ container rỗng có nguồn gốc nội địa thì không cần làm thủ tục hải quan.

Tuy nhiên, nếu bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập theo phương thức quay vòng thì chỉ được bán thanh lý sau khi đã thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5475
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan