LuatVietnam

blue-check Bán voucher trên sàn thương mại điện tử có phải lập hóa đơn?

Công văn số 54963/CTHN-TTHT ngày 31/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn khi bán voucher, phiếu quà tặng qua sàn thương mại điện tử (3 trang)
Posted: 4/8/2023 3:25:16 PM | Latest updated: 7/8/2023 9:39:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5757
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp bán voucher (phiếu quà tặng) qua sàn thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật thương mại thì cũng được miễn lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT, chỉ cần lập chứng từ thu/chi.

Khi khách hàng sử dụng voucher này để mua hàng hóa, dịch vụ thì nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5757

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu