LuatVietnam

blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND TP. HCM về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (4 trang)
Posted: 1/6/2022 11:06:02 AM | Latest updated: 2/6/2022 11:06:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 10/5/2022.

So với Bảng giá cũ, Bảng giá mới chỉ điều chỉnh tăng mức giá tính thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch (dao động từ 4 - 9.000 đồng/m3, mức cũ từ 3 - 6.000 đồng/m3).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2022 và thay thế Quyết định số 56/2017/QĐ-UBNDstatus1 ngày 20/10/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Thuế Tài nguyên

blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên
blue-check Khai thác đất tại chỗ để san lấp mặt bằng được miễn nộp thuế tài nguyên
blue-check Sản xuất nước tinh lọc, nộp thuế tài nguyên theo mức giá nào?
blue-check Kinh doanh cát công nghiệp có được trừ chi phí chế biến khi tính thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác đất tại chỗ để san lấp công trình được miễn thuế tài nguyên