LuatVietnam

blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM

Thông báo số 4894/TB-SXD-VLXD ngày 9/5/2022 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (20 trang)
Posted: 17/5/2022 3:59:00 PM | Latest updated: 18/5/2022 11:18:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5454
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5454
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng