LuatVietnam

blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM trong tháng 1/2023

Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/1/2023 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 (15 trang)
Posted: 23/2/2023 2:29:30 PM | Latest updated: 24/2/2023 7:41:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5644
LuatVietnam

Văn bản công bố giá vật liệu xây dựng và một số vật tư phổ biến trong tháng 1/2023 trên địa bàn TP. HCM làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tuy nhiên không dùng để thanh quyết toán công trình.

Mức giá công bố được xác định theo giá niêm yết của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có).

Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu để xác định giá xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 9, điểm 1.2.1 khoản 1.2 mục I phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5644

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tại TP. HCM trong tháng 1/2023
blue-check Hướng dẫn nộp hồ sơ công bố hợp quy VLXD tại Tp. HCM English attachment
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 12/2022 tại Tp. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 11/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tháng 10/2022 tại TP. HCM
blue-check Các yêu cầu đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý III/2022 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo về độ dẻo trong thiết kế kháng chấn công trình
blue-check "Tấm thạch cao tiêu âm" không phải công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
blue-check Về kỹ thuật san lắp công trình bằng tro, xỉ nhiệt điện
blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng
blue-check Đá xây dựng phải chứng nhận hợp quy
blue-check Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại TP. HCM