LuatVietnam

blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023 English attachment

Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 3/1/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (3 trang)
Posted: 30/1/2023 8:02:16 AM | Latest updated: 9/2/2023 2:16:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5629 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng trong năm 2023 tiếp tục được điều chỉnh tăng so với năm 2022.

Chi tiết xem Bảng 1 (dành cho người đóng BHXH bắt buộc), Bảng 2 (dành cho người đóng BHXH tự nguyện) được quy định tại Điều 2, Điều 3 của Thông tư.

Bảng hệ số này sẽ được áp dụng để điều chỉnh tiền lương đóng BHXH cho những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Thay thế Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 31/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5629

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT01_03012023BLDTBXH[E].pdf

Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội

blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023 English attachment
blue-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH English attachment
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công