LuatVietnam

blue-check Bảng tỷ trọng các thành phần chi phí xây dựng tính theo năm gốc 2020 (tại TP. HCM)

Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng TP. HCM về việc công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo (32 trang)
Posted: 30/3/2022 9:40:20 AM | Latest updated: 13/4/2022 3:07:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5430
LuatVietnam

Quyết định công bố Bảng tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trong các năm tiếp theo trên địa bàn TP. HCM, bao gồm:

- Bảng tỷ trọng vật liệu xây dựng chủ yếu (Bảng 1)

- Bảng tỷ trọng nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu (Bảng 2)

- Bảng tỷ trọng vật liệu, nhân công, máy (Bảng 3)

- Bảng tỷ trọng chi phí khác (Bảng 4)

- - Bảng tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, khác (Bảng 5)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5430

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

light-check Quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
blue-check Công bố danh mục dự án thành phần và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM
blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Công trình xây dựng VPĐH nhà máy được xếp vào loại công trình dân dụng
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3
blue-check Những lưu ý khi lập hồ sơ thiết kế dự án có công trình ngầm
blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
blue-check Đường đô thị từ cấp III trở lên phải mời cơ quan chuyên môn nghiệm thu
blue-check Giải thích về cách tính hệ số sử dụng đất của công trình căn cứ theo diện tích sàn
blue-check Các phần diện tích sàn được trừ khi tính hệ số sử dụng đất của công trình
blue-check Cách xác định đơn giá xây dựng chi tiết của gói thầu