LuatVietnam

blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022

Công văn số 18502/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/5/2022 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:55:12 AM | Latest updated: 14/6/2022 1:54:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Do đã gần đến thời gian phải nộp báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động nước ngoài (LĐNN) theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Sở Lao động TB&XH TP. HCM nhắc nhở doanh nghiệp nộp đầy đủ, kịp thời các báo cáo 6 tháng và báo cáo cả năm như sau:

- Biểu mẫu: Mẫu số 07/PLI ban hành tại Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP ;

- Thời gian nộp: từ ngày 15/6 - 4/7 (với báo cáo 6 tháng); từ ngày 15/12 - 5/1 năm sau (với báo cáo cả năm).

- Mốc thời gian tổng hợp số liệu: từ ngày 15/12 năm trước - 14/6 của kỳ báo cáo (với báo cáo 6 tháng); từ ngày 15/12 năm trước - 14/12 của kỳ báo cáo (với báo cáo cả năm).

- Hình thức nộp: trực tuyến, bằng cách truy cập vào link: https://forms.gle/JKW4gGgKUQfsrJYcA hoặc quét mã QR code tại Công văn này để truy cập.

Ngoài ra, người lao động nước ngoài còn phải nộp (hoặc nhờ doanh nghiệp nộp thay) Phiếu cung cấp thông tin tình trạng làm việc theo Mẫu số 03 ban hành tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH. Thời gian nộp kể từ ngày 1/6 - 30/6/2022. Link nộp: https://forms.gle/haXiymPeuKLeGQPx8 hoặc quét mã QR code đính kèm văn bản này để nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài