LuatVietnam

blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023

Công văn số 7941/BCT-TKNL ngày 12/12/2022 của Bộ Công thương về báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2022 (6 trang)
Posted: 13/12/2022 12:57:12 PM | Latest updated: 14/12/2022 4:02:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Văn bản đôn đốc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (được công bố tại Quyết định số 1480/QĐ-TTg) nộp các báo cáo sau đây cho Sở Công thương:

(i) Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022, nộp trước ngày 15/1/2023;

(ii) Báo cáo kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm cho năm 2023, nộp trước ngày 30/4/2023.

Các báo cáo phải đầy đủ thông tin theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BCT, gửi qua Trang thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia tại địa chỉ www.dataenergy.vn .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ