LuatVietnam

blue-check Báo cáo tình hình tai nạn lao động tại TP. HCM trong 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo số 17737/BC-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 31/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2023 (5 trang)
Posted: 2/8/2023 9:53:38 AM | Latest updated: 2/8/2023 10:04:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754
LuatVietnam

Đây là báo cáo của Sở Lao động TB&XH về tình hình tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn Tp. HCM, gồm các nội dung:

1. Công tác tiếp nhận và tổng hợp báo cáo

2. Tình hình tai nạn lao động (số vụ, số người chết, số người bị thương...)

3. Phân tích tình hình tai nạn lao động và thiệt hại (theo ngành, lĩnh vực; theo yếu tố gây chấn thương; theo nghề, công việc của người bị nạn; theo nguyên nhân).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu