LuatVietnam

Bảo lãnh dự thầu nếu nộp muộn có bị tịch thu?

Cập nhật 2/4/2022 | Đăng tải: LVN.5427

hoi Nguyễn Văn Tuấn (Hà Nội)
Công ty tôi tham gia đấu thầu 10 loại thuốc (tương đương 10 phần), bảo lãnh dự thầu từng phần riêng biệt. Có 2 loại công ty xếp hạng nhất, được chủ đầu tư mời đến thương thảo trước khi ra quyết định trúng thầu.
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, công ty đã ký biên bản thương thảo, thỏa thuận khung và hợp đồng với chủ đầu tư. Tuy nhiên, công ty nộp bảo lãnh hợp đồng muộn hơn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.
Công ty có bị tịch thu bảo lãnh dự thầu không? Nếu bị tịch thu thì tịch thu bảo lãnh của 2 loại thuốc (2 phần) trúng thầu hay của toàn bộ 10 loại thuốc?

luat Bộ Y tế:

Tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 15/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định, nhà thầu có thể tham gia một hoặc một số hoặc toàn bộ các phần của gói thầu. 

Trường hợp tham gia một số phần của gói thầu thì giá trị bảo đảm dự thầu mà nhà thầu phải bảo đảm bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các phần mà nhà thầu đó tham dự.

Như vậy nếu công ty không tuân thủ các yêu cầu của bên mời thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu thì chỉ bị tịch thu bảo lãnh dự thầu đối với giá trị mặt hàng mà công ty đã nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng muộn. Bên mời thầu phải trả lại bảo lãnh dự thầu của mặt hàng không trúng thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?
otvet Cách phân biệt loại gói thầu tư vấn và phi tư vấn
otvet Điều kiện chỉ định thầu gói thầu mua sắm thường xuyên
otvet Bảo lãnh dự thầu nếu nộp muộn có bị tịch thu?
otvet Có cần đánh giá năng lực của nhà thầu khi áp dụng phương thức chỉ định thầu?
otvet Khi nào được mời nhà thầu khác thương thảo hợp đồng?
otvet Có được ký hợp đồng thầu phụ sau thời điểm đấu thầu?
otvet Bao lâu được giải tỏa thư bảo lãnh dự thầu?
otvet Điều chỉnh giá gói thầu có phải đấu thầu lại?
otvet Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói
otvet Có được lập chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình?
otvet Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất
otvet Dự án thương mại dịch vụ có cần đấu thầu?
otvet Tổng công ty được ủy quyền cho chi nhánh ký đơn dự thầu
otvet Đơn dự thầu nếu do Phó giám đốc ký phải đính kèm giấy ủy quyền