LuatVietnam

blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ

Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCAstatus2 ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (4 trang)
Posted: 9/1/2023 7:50:05 AM | Latest updated: 16/1/2023 2:26:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Một trong những sửa đổi quan trọng của Thông tư này là bãi bỏ quy định cho phép lực lượng bảo vệ của cơ quan, doanh nghiệp được trang bị vũ khí thô sơ, thay vào đó chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ và các phương tiện quan sát, máy kiểm soát người ra vào tại cổng, máy soi, máy bộ đàm.

Quy định về phân cấp huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của cơ quan, doanh nghiệp cũng được sửa đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment