LuatVietnam

blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện

Công văn số 4046/BHXH-QLT ngày 26/7/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc phối hợp vận động, hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình (2 trang)
Posted: 27/7/2022 9:00:25 AM | Latest updated: 1/8/2022 2:43:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo an sinh cho gia đình người lao động, Bảo hiểm xã hội TP. HCM đã kiến nghị doanh nghiệp cùng phối hợp vận động và chi hỗ trợ cho người thân, gia đình của người lao động để tham gia mua BHXH, BHYT tự nguyện.

Việc chi hỗ trợ này có thể sử dụng kinh phí từ quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp đăng ký thu hộ BHXH, BHYT theo quy chế tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment
blue-check Từ 1/12/2021, cá nhân phải trả cước bưu điện khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ BHXH
blue-check [TP. HCM] Cơ quan BHXH tạm thời vẫn trả thay cước chuyển phát cho hồ sơ của cá nhân
blue-check Các biện pháp đôn đốc thu nợ của cơ quan BHXH trong giai đoạn mới
blue-check Những chính sách hỗ trợ mùa dịch của ngành BHXH English attachment
blue-check Từ 3/11/2021, cá nhân nộp hồ sơ BHXH qua bưu điện không còn được miễn cước
blue-check [TP. HCM] Một số loại hồ sơ BHXH được nộp trực tiếp từ 1/11/2021
blue-check Có được hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian ngừng việc do dịch?