LuatVietnam

red-check Biểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment

Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mật số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (627 trang)
Posted: 11/10/2021 9:24:37 AM | Latest updated: 27/3/2023 2:58:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5309 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 về hồ sơ thủ tục, biểu mẫu khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế; kiểm tra thanh tra thuế; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử… và một số vấn đề khác liên quan.

Theo đó, các hồ sơ khai thuế, miễn giảm, hoàn thuế... nộp từ ngày 1/1/2022 trở đi, bao gồm cả hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2021 bắt buộc phải áp dụng các mẫu biểu mới ban hành tại Thông tư này.

Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh là cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế GTGT tập trung và nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/GTGT kèm bảng phân bổ thuế GTGT cho các địa phương theo mẫu số 01-6/GTGT (ban hành tại Phụ lục II Thông tư này) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (khoản 3 Điều 13).

Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng và có sử dụng hóa đơn, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc tự khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc (khoản 4 Điều 13).

Đối với thương nhân nước ngoài (không có cơ sở thường trú) kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam, việc đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế được thực hiện hoàn toàn điện tử thông qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế. Trong đó, hồ sơ đăng ký thuế điện tử áp dụng mẫu số 01/NCCNN, tờ khai thuế điện tử áp dụng mẫu số 02/NCCNN ban hành kèm Phụ lục I Thông tư này, nộp hằng quý

Thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 06/11/2013; Thông tư số 99/2016/TT-BTCstatus1 ngày 29/6/2016; Thông tư số 31/2017/TT-BTCstatus1 ngày 18/4/2017; Thông tư số 208/2015/TT-BTCstatus1 ngày 28/12/2015; Thông tư số 71/2010/TT-BTCstatus1 ngày 07/5/2010; Thông tư số 06/2017/TT-BTCstatus1 ngày 20/01/2017; Thông tư số 79/2017/TT-BTCstatus1 ngày 01/8/2017.

Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014; Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Chương IV Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014; Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/02/2015; Điều 17, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 84/2016/TT-BTCstatus2 ngày 17/6/2016; Điều 3 Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016; Điều 3, Điều 4, Điều 12, Điều 20 và Điều 23 Thông tư số 36/2016/TT-BTCstatus2 ngày 26/02/2016; Điều 4, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 176/2014/TT-BTCstatus2 ngày 17/11/2014; Điều 3, Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 7 và điểm c, d, đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2010/TT-BTCstatus2 ngày 12/02/2010; Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục II Phần B và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục IV Phần B Thông tư số 56/2008/TT-BTCstatus2 ngày 23/6/2008; Điểm a, điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 72/2014/TT-BTCstatus2 ngày 30/5/2014; Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/2014/TTLT-BTC-BQP ngày 24/12/2014; Điểm b khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT-BTC-BCAstatus2 ngày 26/9/2005; Điều 5, Điều 6, Điều 24, khoản 1, các điểm a, b, c, d, đ, e.3, e.4, e.5, e.6, e.7 khoản 2, khoản 7, khoản 8 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTCstatus2 ngày 15/8/2013; Khoản 1, khoản 2, các điểm a.1, a.2, a.3, a.4, b, c, d, đ khoản 3, khoản 4, các điểm b, c, d, đ khoản 6 Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Phụ lục 02 và mẫu biểu Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung điểm a.4 khoản 2 Điều 28 Thông tư này tại Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check HD:HSQTTNhững giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check 13762/CTHN-HKDCNTài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check 12765/CTHN-TTHTChuyển nhượng BĐS ngoài tỉnh, kê khai và nộp thuế theo quy định nào?
blue-check 12768/CTHN-TTHTCác mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check 12771/CTHN-TTHTKhông được ủy quyền khai thuế đối với thu nhập nhận từ nước ngoài English attachment
blue-check HD:NPTTài liệu hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc
blue-check HD:KTTài liệu hướng dẫn khai thay thuế TNCN từ đầu tư vốn
blue-check 687/TCT-KKDoanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check HD:TNCNCác lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
light-check 13/2023/TT-BTCSửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check 8203/CTHN-TTHTKhông phải nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã có MST tại Việt Nam English attachment
blue-check 8204/CTHN-TTHTNhận lương từ nước ngoài phải tự khai thuế TNCN English attachment
blue-check 7969/CTHN-TTHTChuyển nhượng cơ sở hạ tầng của dự án ngoài tỉnh phải khai thuế GTGT riêng
blue-check 6097/CTHN-TTHTCó cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check 4643/CTHN-TTHTKhông cần nộp thay thuế nhà thầu khi bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 4418/CTHN-TTHTCách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check 4030/CTHN-TTHTMiễn trích nộp thuế nhà thầu nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 4035/CTHN-TTHTMua quyền sử dụng nền tảng của nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check 115/QĐ-BTCThủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check 3468/CTHN-TTHTKhông cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 244/TCT-KKCác lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment
blue-check 3134/CTHN-TTHTChuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN
blue-check 378/CTHN-TTHTVề các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check 387/CTHN-TTHTTư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check 389/CTHN-TTHTVề hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn viện trợ English attachment
blue-check 4907/TCT-KKThu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check 15769/CTTPHCM-TTHTCách tính, khai nộp thuế từ kinh doanh thương mại điện tử
blue-check 62788/CTHN-TTHTTrả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check 61433/CTHN-TTHTSố thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check 59940/CTHN-TTHTMua vé máy bay qua mạng có chịu thuế nhà thầu? English attachment
blue-check 4341/TCT-HTQTVề hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check 56701/CTHN-TTHTKhông phân bổ thuế GTGT cho các công trình xây dựng trong khu phi thuế quan
blue-check 357/TB-DNLDanh sách 39 Nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 4190/TCT-DNNCNChi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check 53393/CTHN-TTHTNhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 53405/CTHN-TTHTTrực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check 52118/CTHN-TTHTĐăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check 3922/TCT-KKCho thuê cơ sở hạ tầng ở nhiều tỉnh, kê khai thuế ra sao?
blue-check 3554/TCT-KKCơ quan nào giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT nộp nhầm?
blue-check 46348/CTHN-TTHTNgười nước ngoài sẽ được hoàn lại số thuế TNCN được miễn theo Hiệp định English attachment
blue-check 44297/CTHN-TTHTMiễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 42536/CTHN-TTHTMiễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 36815/CTHN-TTHTThuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế? English attachment
blue-check 1462/QĐ-BTCCác thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế
blue-check 34790/CTHN-TTHTVề việc phân bổ thuế GTGT và TNCN cho chi nhánh tại các tỉnh
blue-check 33223/CTHN-TTHTTiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%
blue-check 33224/CTHN-TTHTMẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check 31196/CTHN-TTHTHồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check 31200/CTHN-TTHTNhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check 7339/CTTPHCM-TTHTChi nhánh bán hàng ngoài tỉnh được tự khai thuế GTGT riêng

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5309

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT80-29092021BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt