LuatVietnam

blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment

Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022-2027 (659 trang)
Posted: 4/1/2023 3:44:57 PM | Latest updated: 31/1/2023 3:36:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Biểu thuế AHKFTA có đến 6 cột thuế suất gồm: cột "2022" (thuế suất áp dụng từ ngày 30/12 đến 31/12/2022) và các cột "2023", "2024", "2025", 2026", "2027" (thuế suất áp dụng tương ứng cho từng năm tính từ ngày 1/1 đến 31/12).

Để được áp dụng thuế suất AHKFTA, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa (bao gồm cả quy định về vận chuyển trực tiếp) và có C/O mẫu AHK hoặc có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 07/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 05/01/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND123_30122022CP[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment