LuatVietnam

stop-check Biểu thuế bảo vệ môi trường, áp dụng từ 01/01/2012 English attachment

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12status1 ngày 14/7/2011 của UBTV Quốc hội Về Biểu thuế bảo vệ môi trường. (4 trang)
Posted: 14/3/2012 2:31:00 PM | Latest updated: 24/10/2018 11:13:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 2858
LuatVietnam

Nghị quyết này quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng gồm: xăng dầu, than đá, dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC, chất làm lạnh), túi nilong, thuốc diệt cỏ, trừ mối, khử trùng và thuốc bảo quản lâm sản, áp dụng kể từ ngày 01/01/2012

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2012./.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13status1 ngày 10/3/2015.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, thay thế bằng Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 ngày 26/9/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2012
Hết hiệu lực 1-Jan-2019
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2858
Văn bản thay thế

follow 579/2018/UBTVQH14 status2 - Biểu thuế BVMT 2019 English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ1269_14072011UBTVQH12[EN].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: NQ1269_14072011UBTVQH12[Rev.1, 888a/2015/UBTVQH13, 01/05/2015].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT