LuatVietnam

red-check Biểu thuế BVMT 2019 English attachment

Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường (3 trang)
Posted: 23/10/2018 2:49:00 PM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4579 | Vietlaw: 379
LuatVietnam

Biểu thuế BVMT này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019 và thay thế Biểu thuế cũ ban hành tại Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12status1 .

So với Biểu thuế cũ, Biểu thuế mới đã điều chỉnh tăng mức thuế BVMT đối với nhiều mặt hàng gồm:

- Xăng: 3.000 lên 4.000 đồng/lít

- Dầu diesel: 1.500 lên 2.000 đồng/lít

- Dầu hỏa: 300 lên 1.000 đồng/lít

- Dầu mazut/Dầu, mỡ nhờn: 900 lên 2.000 đồng/lít/kg

- Than nâu: 10.000 lên 15.000 đồng/tấn

- Than antraxit: 20.000 lên 30.000 đồng/tấn

- Than mỡ/Than đá khác: 10.000 lên 15.000 đồng/tấn

- Dung dịch HCFC: 4.000 lên 5.000 đồng/kg

- Túi ni lông: 40.000 lên 50.000 đồng/kg

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12status1 ngày 14/7/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13status1 ngày 10/3/2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này tại Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này tại Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4579

Tệp đính kèm

enflag pdficon NQ579_27092018UBTVQH[VLO].pdf

Dòng thời gian

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Mức thuế BVMT năm 2023 đối với xăng, dầu English attachment
blue-check Mua túi ni lông để xuất khẩu, không được miễn hay hoàn thuế BVMT
blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT