LuatVietnam

blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment

Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023 (29 trang)
Posted: 4/1/2023 12:53:41 PM | Latest updated: 1/2/2023 2:44:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616 | Vietlaw: 597
LuatVietnam

Biểu thuế bao gồm 03 Danh mục:

1. Danh mục hàng hóa được giảm 50% thuế suất so với thuế suất ATIGA (Phụ lục I)

2. Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan (Phụ lục II)

3. Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm (Phụ lục III)

Về nguyên tắc, hàng hóa nhập khẩu từ Lào (trừ hàng hóa thuộc Phụ lục I, II, III) sẽ được hưởng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8.

Đối với hàng hóa thuộc Phụ lục I, được giảm 50% thuế so với thuế suất ATIGA ban hành tại Nghị định 126/2022/NĐ-CP. Riêng trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất MFN thì được giảm 50% thuế so với thuế suất MFN.

Đối với hàng hóa thuộc Phụ lục II, phải áp dụng theo thuế suất thông thường, không được ưu đãi.

Đối với hàng hóa thuộc Phụ lục III, nếu nhập khẩu trong hạn ngạch thì được hưởng thuế suất 0%; nếu nhập khẩu vượt hạn ngạch thì áp dụng thuế suất theo hàng hóa thuộc Phụ lục I (với mặt hàng lúa gạo) hoặc áp dụng thuế suất thông thường (với mặt hàng lá thuốc lá).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 90/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 19/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND127_30122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028 English attachment
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment