LuatVietnam

blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027

Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027 (3756 trang)
Posted: 9/1/2023 8:20:56 AM | Latest updated: 9/1/2023 1:26:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Nghị định này các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027 (Biểu thuế RCEP), bao gồm:

- Phụ lục A: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho các nước ASEAN theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này;

- Phụ lục B: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Australia;

- Phụ lục C: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Trung Quốc;

- Phụ lục D: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Nhật Bản;

- Phụ lục E: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Hàn Quốc;

- Phụ lục F: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho New Zealand.

Thuế RCEP là thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho hàng hóa có xuất xứ từ các nước ASEAN và 5 nước khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

Lược đồ

Thuế RCEPCập nhật đến: 30-Dec-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Biểu thuế

blue-check Biểu thuế VJEPA giai đoạn 2022 - 2028
blue-check Biểu thuế AIFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AJCEP giai đoạn 2022 - 2028
blue-check Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế EVFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AANZFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế ATIGA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế VNCUFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023
blue-check Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế AHKFTA giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027
blue-check Chính phủ đã duyệt Danh mục AHTN 2022 do Bộ Tài chính soạn thảo English attachment
blue-check Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
blue-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Campuchia, giai đoạn 2021-2022 English attachment