LuatVietnam

blue-check Bộ Công thương sẽ ban hành Thông tư về “Sản xuất tại Việt Nam” English attachment

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” (1 trang)
Posted: 27/5/2022 12:47:11 PM | Latest updated: 1/6/2022 4:54:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5462
LuatVietnam

Chính phủ đã thống nhất rút đề án xây dựng Nghị định về “Sản xuất tại Việt Nam” và giao Bộ Công thương ban hành quy định này ở cấp Thông tư.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 27-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5462
Tệp đính kèm
enflag pdficon NQ73-27052022CP[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý thị trường