LuatVietnam

blue-check Bộ Công thương yêu cầu các đầu mối xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung trong những tháng cuối năm 2023

Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 28/8/2023 của Bộ Công Thương về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân (5 trang)
Posted: 30/8/2023 11:18:55 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:25:29 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá xăng dầu trong giai đoạn cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công thương đã yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các việc sau:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023 đã được phân giao (cả về số lượng, chủng loại) để đảm bảo cung cấp liên tục xăng dầu cho khách hàng.

- Chủ động nguồn hàng (cả nguồn trong nước và nhập khẩu), thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

- Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ). Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

- Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

- Có cam kết chặt chẽ với các thương nhân sản xuất xăng dầu trong nước, trong đó cam kết rõ ràng, chặt chẽ các chế tài xử lý khi một trong các bên vi phạm để bảo đảm các thương nhân sản xuất và thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo đúng nội dung, sản lượng đã ký.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố sẽ chủ động tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân; tuy nhiên cũng sẽ giám sát chặt chẽ thời gian bán, giá bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu để không xảy ra tình trạng đầu cơ, chờ tăng giá.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu