LuatVietnam

blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023

Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 (2 trang)
Posted: 25/5/2022 10:27:04 AM | Latest updated: 27/5/2022 2:28:16 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Liên quan đến mức thu học phí trong năm học mới 2022-2023, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường phải xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, đồng thời có chính sách miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo